Nie przegap
Strona główna » Archiwum tagów: budżet

Archiwum tagów: budżet

Budżet gminy przyjęty jednogłośnie

W dniu 28 grudnia 2018r. odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Gminy w Drwini, na której głosowano nad budżetem gminy Drwinia na 2019 rok. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową, która stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy.  Na tegoroczne inwestycje zaplanowana jest kwota aż 27 milionów zł. Rok 2019 jest ambitny i rekordowy, jeżeli chodzi o kwotę przeznaczoną na inwestycje. Będzie to zarówno ...

Czytaj więcej »

W budżecie Gminy Nowy Wiśnicz na 2019 rok ponad 15 mln zł przeznaczono na inwestycje

20 grudnia w sali obrad w Ratuszu Miejskim odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, podczas której najważniejszym punktem było przyjęcie budżetu gminy na 2019 rok. Dochody budżetu gminy Nowy Wiśnicz ustalono na poziomie 65 760 995,45 zł, a wydatki w łącznej kwocie 67 113 834,45 zł z czego na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 15 138 957,99 zł. W budżecie na rok 2019 podobnie ...

Czytaj więcej »

Radni przyjęli budżet na 2019 rok

Radni jednogłośnie przyjęli budżet powiatu bocheńskiego na 2019 rok. W założeniach inwestycyjnych w nowym roku budżetowym znajduje się ok. 30 zadań takich jak np. modernizacja SOR oraz kuchni szpitalnej kuchni, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, ale również zadań drogowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych, na które powiat otrzymał dotacje. Budżet, który Państwu przedstawiam, jest budżetem dobrym, realnym, stabilnym ...

Czytaj więcej »

Radni uchwalili budżet powiatu na 2017 rok

29 grudnia, podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu, uchwalono budżet powiatu na 2017 rok. Nad przedstawionym przez starostę bocheńskiego Ludwika Węgrzyna projektem budżetu na rok 2017 pochyliło się 20 radnych, z czego 18 wydało opinię pozytywną a dwóch radnych było przeciwnych. Budżet powiatu na 2017 rok zakłada: kwota planowanych dochodów: – 93 689 219,54 zł (w roku 2016:  94 702 391, ...

Czytaj więcej »

Budżet 2017-wiele wyzwań !

Zarząd Powiatu w Bochni przedłożył na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu Bernadetty Gąsiorek projekt budżetu powiatu na rok 2017. W projekcie zakłada się dochody w wysokości prawie 90,9 mln zł., a wydatki 99,5 mln zł. Planowany jest więc deficyt. Przewidziane są wydatki majątkowe na kwotę 19 mln zł., co jest kwotą ponad 8 mln większą niż w zeszłym roku. Na projekt ...

Czytaj więcej »