Powiat BocheńskiWiadomości

Powiat otrzymał środki na przebudowę boiska przy II LO

Ponad 150 tysięcy złotych otrzymał samorząd powiatu bocheńskiego na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej Nr 4 w Bochni wraz z zagospodarowaniem terenu obiektami małej architektury. Do końca roku powstanie boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz trzy boiska do badmintona.

W ramach zadania przebudują boisko sportowe wielofunkcyjne wraz z osprzętem. Utwardzą teren wokół boiska oraz zamontują ławki i kosze. W projekcie przewidziany jest również remont odwodnienia i drenaż wraz odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej.
Nawierzchnia boiska wykonana będzie jako strukturalna, poliuretanowa powłoka natryskowa w połączeniu z granulatem gumowym, która utworzy wysokoplastyczną, wodoprzepuszczalną i wytrzymałą strukturę. Warstwa natryskowa ułożona będzie na dynamicznej warstwie stabilizacyjnej wykonanej z granulatu gumowego zmieszanego z gresem kamiennym.
Boisko zostanie wyposażone w sprzęt niezbędny do uprawiania poszczególnych dyscyplin czyli słupy
z tablicami i obręczami do koszykówki oraz słupy rozbieralne wraz z siatką do siatkówki i badmintona.
Całkowita wartość zadania to ponad 480 tysięcy złotych, z czego ponad 330 tysięcy to środki własne powiatu. W związku z tym, że boisko zlokalizowane jest przy szkole Nr 4 powiat wystąpi do miasta Bochnia z wnioskiem o współfinansowanie tego zadania.
Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.
Warto dodać, że w 2018 roku udało się przebudować jedno z boisk zlokalizowanych przy obu szkołach. Młodzież może bezpiecznie grać na nim w piłkę nożną oraz ręczną.

IB

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button