Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Gmina Bochnia pozyskała 0,6 mln z Funduszu Dróg Samorządowych

Gmina Bochnia pozyskała 0.6 mln z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi gminnej w Pogwizdowie (droga przy szkole).

Wartość planowanej inwestycji opiewa na 1 mln zł.

Zakres planowanych prac będzie obejmował: wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej, pobocza, rowów oraz wykonanie oznakowania poziomego.

Warto przypomnieć, iż Gmina Bochnia obecnie realizuje już zadanie współfinansowane również z Funduszu Dróg Samorządowych, a mianowicie remont drogi gminnej w miejscowości Baczków (droga przy szkole).

Wartość inwestycji to 232 tys. zł. ,w tym pozyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 140 tys. zł.

Zakres robót obejmuje: wymianę podbudowy, wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, uzupełnienie poboczy, regulację wysokościową studzienek oraz oznakowanie poziome.

– To kolejne środki zewnętrzne pozyskane w ostatnich latach na poprawę infrastruktury drogowej. Bardzo mnie to cieszy, bowiem potrzeby związane z remontami dróg, czy ich przebudową są wciąż duże. Dziękuję panu Wiesławowi Krajewskiemu, Posłowi na Sejm RP, za zaangażowanie w pozyskaniu przez Gminę Bochnia tak znacznych środków finansowych – mówi Marek Bzdek, wójt Gminy Bochnia.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przystąpimy do realizacji inwestycji, aby przed końcem roku mieszkańcy mogli się poruszać po bezpiecznej i komfortowej drodze.

Przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do ubiegania się o środki finansowe z FDS na remont dróg gminnych w Zatoce oraz Stanisławicach.

IB

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button