Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Budżet Powiatu na 2021 rok przyjęty jednogłośnie

Rada Powiatu w Bochni jednogłośnie przyjęła projekt budżetu powiatu na 2021 rok. Na inwestycje przeznaczone zostanie ponad 23 miliony złotych. Głównym zadaniem inwestycyjnym będzie budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wraz z hospicjum w Bochni przy ul. Karolina.

Wystąpienie Starosty Bocheńskiego Adama Korty prezentujące założenia budżetu na 2021 rok

Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni,
Zarząd Powiatu w Bochni przedłożył pod obrady Wysokiej Rady budżet, który jest odpowiedzią na obecny trudny czas.
Zarząd Powiatu w Bochni z pewnością nie zejdzie ze swojego kursu i, podobnie jak to było w latach poprzednich, duży nacisk został położony na inwestycje zdrowotne, drogowe, dalsze inwestycje poprawiające infrastrukturę szkół, na działania z zakresu pomocy społecznej oraz likwidacji barier architektonicznych, a także na skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych. I co najważniejsze tak jak do tej pory – sprawna, merytoryczna i profesjonalna obsługa mieszkańców i inwestorów w Starostwie Powiatowym oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Bowiem zadowolenie naszych klientów było, jest i zawsze będzie dla nas celem nadrzędnym.
Planowane przyszłoroczne dochody powiatu to ponad 120 mln zł. Z kolei planowane wydatki to ok. 137 mln zł. W przyszłorocznym budżecie przewidywany jest zatem deficyt na poziomie niespełna 16,6 mln zł. W przyszłorocznym budżecie ponad 23 milionów będzie przeznaczone na inwestycje. Blisko 8 milionów złotych to pozyskane środki europejskie.
Sytuacja finansowa i gospodarcza kraju nie pozostaje bez wpływu na sytuację finansową powiatu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo finansów nastąpi spadek dochodów z PIT i CIT. Coraz bardziej niedoszacowane są zadania zlecone przez rząd i coraz więcej musimy do nich dokładać z dochodów własnych.
Wprawdzie zakładany jest wzrost dochodów powiatu w zakresie oświaty, jednak nie jest on adekwatny do kosztów ponoszonych przez powiat w tym zakresie. Niestety również inne wskaźniki, jak wartość dochodów podatkowych czy dynamika ich wzrostu nie napawają optymizmem i wskazują na pogarszająca się sytuację finansową powiatów z powodu trudnej sytuacji gospodarczej kraju.
Priorytetową inwestycją dla Zarządu Powiatu w 2021 roku i w dalszych latach, będzie budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wraz z hospicjum przy ul. Karolina w Bochni. Udało się nam pozyskać środki na ten cel. Jeśli budżet spotka się z Państwa akceptacją, jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji. Pracujemy nad pozyskaniem kolejnego dofinansowania. Jego uzyskanie pozwoli przyspieszyć budowę ZOL-u oraz wykorzystać ten budynek jeszcze na potrzeby walki z pandemią COVID19.
Jednak to nie jedyna inwestycja planowana w budżecie. Na drogi przeznaczymy ponad 10 milionów złotych. Planujemy przygotowanie szeregu dokumentacji, które umożliwią składania wniosków o dofinasowanie i realizację w kolejnych latach inwestycji. Największą inwestycją będzie rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia – Uście Solne – Barczków na odcinku Bochnia-Bogucice w kwocie blisko 6,5 miliona zł oraz przebudowa drogi w Królówce za blisko 2 miliony złotych. Kontynuowane będą również prace na ulicy Strzeleckiej w Bochni.
Mijający rok pokazał nam wyraźnie, że przygotowany projekt „Cyfrowy Powiat Bocheński” był strzałem w dziesiątkę. Dzięki pozyskaniu dotacji, na cyfryzację w ramach całego projektu przeznaczymy blisko 4 miliony złotych. Pozwoli to sprawniej obsługiwać naszych klientów. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim pracownikom zarówno starostwa powiatowego jak i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. To dzięki ich pracy będzie można ten budżet skutecznie zrealizować.
Największą pozycją w naszym budżecie jest oświata. Przeznaczymy na nią blisko 54 miliony złote. Z głównych inwestycji warto wymienić remont sanitariatów w I LO, remont instalacji elektrycznej na Warsztatach Szkolnych w ZS1, dokończenie termomodernizacji SOSW w Bochni, odwodnienie budynku poradni Psychologiczno- Pedagogicznej czy też zagospodarowanie otoczenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu.
W przyszłym roku planowane jest wiele projektów dofinansowanych ze środków europejskich m.in. „Małopolska Chmura Edukacyjna”, „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” czy też realizacji zagranicznych praktyk i staży zawodowych. Łącznie na wszystkie projekty unijne przeznaczymy ponad 2 miliony złotych.
Po latach oczekiwania zabytkowy budynek Starostwa zyska estetyczny wygląd, który się wkomponuje w rewitalizowane centrum Bochni. Za ponad milion złotych zostanie wykonany remont dachu oraz elewacji od ul. Kazimierza Wielkiego. Przeznaczamy również środki na dotacje na remonty obiektów zabytkowych na terenie całego powiatu.
Chcemy aby nasz urząd był dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dlatego w 2021 roku przebudowany zostanie budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Różanej w Bochni wraz z wykonaniem podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Planowany koszt wykonanych prac wyniesie blisko 350 tysięcy złotych.
Mamy świadomość, że jeszcze w tym roku będziemy walczyć z pandemią Covid19 i jej skutkami, dlatego zabezpieczyliśmy rezerwę na zarządzanie kryzysowe.
Nie sposób w krótkim wystąpieniu przedstawić wszystkich wydatków i zamierzeń zarządu powiatu na 2021. Warto podkreślić, że pomimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej i spadających wpływów z podatków udało się w tym budżecie przeznaczyć na wydatki majątkowe ponad 23 milionów złotych. To szczególne ważne dla naszej gospodarki, bo te środki zapewnią zlecenia dla wielu lokalnych przedsiębiorstw i pozwolą im na możliwość utrzymania i zatrudnienie pracowników.
Liczę na zaakceptowanie budżetu przez Wysoką Radę.


sp

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button