Powiat BocheńskiWiadomości

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zaprasza wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Szkolenie jest organizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”.

Kandydaci do sprawowania funkcji rodziny zastępczej powinni spełniać następujące warunki:

– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
– stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem,
– przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
– mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
– nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– nie figurują w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym;
– w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Zgłaszać mogą się zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim jak i osoby samotne.
Osoby spełniające powyższe wymagania zachęcamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej oraz pracownikiem socjalnym zatrudnionym do realizacji zadań projektowych osobiście lub telefonicznie – ul. Windakiewicza 9/5 w godzinach: poniedziałek od 8.00-16.00, wtorek-piątek – 7.30-15.30 (tel. 14 611-97-40). Zgłoszenie do udziału  w szkoleniu można złożyć bezpośrednio w siedzibie PCPR, przesłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki, która znajduje się na budynku Centrum.

Nabór chętnych do udziału w szkoleniu trwa do 5.03.2021 r. Czas rozpoczęcia szkolenia będzie zależny od  sytuacji epidemicznej w Polsce oraz liczby osób chętnych, które zadeklarują udział w szkoleniu.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich a jego celem jest promocja rodzicielstwa zastępczego oraz wspieranie rodzin zastępczych i pozostających pod ich opieką dzieci.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

IB

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button