Powiat BocheńskiWiadomości

Powiat Bocheński inwestuje w rozwój szkolnictwa zawodowego

Powiat Bocheński przeznaczył ponad milion złotych na rozwój szkolnictwa zawodowego, dzięki temu uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych pracowni do nauki zawodu. Szkoły, które w tym roku rozpoczęły kształcenie w nowych zawodach otrzymały z budżetu powiatu dodatkowe fundusze.

Widać ogrom pracy jaki wykonują szkoły w czasie pandemii. Priorytetem zarządu powiatu jako organu prowadzącego jest rozwój szkolnictwa zawodowego. Zakupiony sprzęt będzie również wykorzystywany przy przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – mówi Starosta Bocheński Adam Korta.

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni doposażył pracownię systemów CAD/CAM w kilkanaście wysokiej klasy komputerów, z której będą mogli korzystać przede wszystkim uczniowie w zawodach informatyk oraz w przyszłości programista. O nową frezarkę narzędziową za ponad 156 tysięcy złotych, wzbogaciła się pracownia obrabiarek konwencjonalnych, gdzie uczą się w zawodzie operator obrabiarek. Cztery podwójne stoły z elementami pneumatyki ułatwią szkolenie, umożliwiając montowanie systemów, kształcącym się w zawodzie technik mechatronik. Zaś w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej warsztaty szkolne otrzymały dodatkowo nowy system do transmisji danych cyfrowych, ułatwiający udział w zajęciach zdalnych.

Zespół Szkół Nr 2 w Bochni został wyposażony w dodatkową pracownię komputerową dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstało 10 stanowisk komputerowych, a wartość pracowni to ponad 65 tysięcy złotych. Zakup został dokonany ze środków programu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”.

Aby usprawnić pracę w okresie zdalnego nauczania szkoła otrzymała dodatkowy sprzęt elektroniczny w ramach projektu Zdalna Szkoła, natomiast sama placówka zakupiła także dodatkowe oprogramowanie i kolejny sprzęt.

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni doposażył w pomoce dydaktyczne pracownie gastronomiczne, pracownię ekonomiczną, prac biurowych i hotelarską. W tym celu skorzystano ze środków pochodzących z projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela”. Ponadto w szkole powstała kolejna nowoczesna pracownia gastronomiczna wraz z wyposażeniem za blisko 350 tysięcy złotych oraz wyposażono pracownię rachunkowości w mobilną pracownię komputerową ze specjalistycznym oprogramowaniem za blisko 70 tysięcy złotych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie w ostatnim czasie dzięki zaangażowaniu środków powiatu, ale również środków zewnętrznych udało się  w znacznym stopniu poprawić warunki nauczania. Na ten cel wydatkowano ogółem blisko 90 tysięcy złotych z czego 65 tysięcy to środki pozyskane z realizacji projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”. Dzięki temu zakupiono w komputery dla osób ze specjalnymi problemami edukacyjnymi i specyficznymi problemami w uczeniu” się. Doposażone zostały również pracownie gastronomiczna, informatyczna oraz samochodowa.

Innowacji nie zabrakło także w Specjalnym Ośrodku – Szkolno Wychowawczym w Bochni. Uczniowie i wychowankowie tej placówki kształcący się w branżowej szkole I stopnia oraz w szkole przysposabiającej do pracy, będą korzystali z nowych pracowni zlokalizowanych w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego w znacznie lepszych warunkach lokalowych. W budynku zakończył się generalny remont, trwają jeszcze prace przy ociepleniu elewacji.

IB

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button