Site icon Informator Bocheński

Sprzęt wartości 200 tys. dla Szpitala Bocheńskiego

MILOO-ELECTRONICS podarowało Szpitalowi Bocheńskiemu kilkanaście urządzeń Sterylis o łącznej wartości ponad 200 tys. zł. Sprzęt, który niszczy koronawirusa trafił do placówki w momencie największego zagrożenia epidemicznego, kiedy połowa szpitala była placówką covidową.

Na mocy umowy darowizny Szpital Bocheński stał się formalnym właścicielem urządzeń, z których korzystał już od wielu miesięcy. Na korytarzach i w salach pacjentów umieszczono wówczas wykorzystujące promieniowanie UV-C modele Sterylis BASIC. W izolatkach i na oddziale przyjęć covidowych pracowały natomiast Sterylisy o zwiększonej efektywności.

– Podstawową zaletą tych urządzeń jest skuteczność – mówi lek. med. Jarosław Gucwa, zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Powiatowym im. bł. Marty Wieckiej w Bochni. – W tych miejscach, gdzie działają nie ma transmisji poziomej, czyli nie ma przypadków infekcji pomiędzy chorymi, a zdarzały się nam ciągle takie przypadki.

Urządzenia są przydatne także w czasie mniejszego zagrożenia epidemicznego, ponieważ niszczą również patogeny odpowiedzialne za tzw. zakażenia szpitalne. Ich skuteczność w tym zakresie została zbadana w badaniach laboratoryjnych przez Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii, Wydziału Lekarskiego Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

– Skuteczność redukcji bakterii wywołujących tzw. zakażenia szpitalne okazała się bardzo wysoka – mówi dr hab. Anna Różańska, prowadząca badanie wspólnie z dr hab. Agnieszką Chmielarczyk – Poddawałyśmy ozonowaniu z użyciem Sterylis wielolekooporne bakterie, m.in. pałeczki ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa). Gęstość zawiesiny bakteryjnej została zredukowana o ponad 99 proc.

Szpital w Bochni był jedną z placówek, w których naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzili pierwsze na świecie badanie potwierdzające skuteczność promieniowania UV-C do niszczenia koronawirusa w warunkach szpitalnych. Szczegółowej analizie poddano próbki powietrza, filtry urządzeń Sterylis oraz maseczki i bezpośrednie otoczenie pacjentów hospitalizowanych na salach chorych. Ogłoszone w styczniu br. wyniki potwierdziły, że technologia zastosowana w urządzeniach Sterylis skutecznie niszczy patogen odpowiedzialny za największą od ponad stulecia pandemię.

Zaprojektowane i produkowane przez MILOO-ELECTRONICS urządzenia Sterylis wykorzystują technologie medyczne w walce z koronawirusem i innymi patogenami chorobotwórczymi. Oczyszczają powietrze za pomocą dwóch filtrów oraz dezynfekują promieniowaniem UV-C o długość fali 254 nanometrów – najskuteczniejszym w walce z drobnoustrojami. Mogą także sterylizować powierzchnie i powietrze ozonem (O3) i jednocześnie deozonować, tj. przyśpieszać proces powrotu ozonu (O3) do tlenu (O2).


miloo

Exit mobile version