Powiat BocheńskiWiadomości

Gmina Drwinia podwójnym laureatem plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”!

Projekty Gminy Drwinia zostały wyróżnione jako najlepsze lokalne przedsięwzięcia zrealizowane z pomocą środków unijnych!

Z przyjemnością ogłaszamy, że z pięciu wyróżnionych projektów z terenu powiatu bocheńskiego aż dwa zostały zrealizowane przez samorząd naszej Gminy to projekty „Aktywni rodzice na rynku pracy” oraz  „Zdobywamy kompetencje kluczowe”.
W niedzielę 7 listopada 2021 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie odbyła się Gala „Fundusze z Kulturą” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wydarzenie było okazją do promocji rezultatów Funduszy Europejskich w Małopolsce w latach 2014-2020.
Było także sposobnością do nagrodzenia laureatów zorganizowanego przez Województwo Małopolskie Plebiscytu pn. „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”. Plebiscyt na najlepsze lokalne przedsięwzięcie zrealizowane z pomocą środków unijnych prezentował Beneficjentów, którzy poprzez swoje inicjatywy aktywnie włączyli się w rozwój regionu, a ich wysiłek docenili poprzez głosowanie Małopolanie.
Unikatowe statuetki wraz z okolicznościowymi dyplomami odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk.

Wyróżnione projekty w plebiscycie:

1. „Aktywni rodzice na rynku pracy” jego głównym celem było umożliwienie 50 rodzicom/opiekunom prawnym z terenu gminy Drwinia powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka oraz wejścia na rynek pracy osobom bezrobotnym poprzez zapewnienie opieki żłobkowej ich dzieciom w wieku do lat 3 poprzez utworzenie nowych 50 miejsc opieki żłobkowej w nowo utworzonym żłobku w miejscowości Drwinia.

2. „Zdobywamy kompetencje kluczowe” jego głównym celem było wzmocnienie roli dwóch szkół w Gminie Drwinia (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mikluszowicach, Szkoła Podstawowa w Grobli) w kształtowaniu wśród uczniów podstawowych kompetencji kluczowych. Realizowane były dla uczniów zajęcia pozalekcyjne i wycieczki edukacyjne prowadzone innowacyjnymi metodami z wykorzystaniem technologii ICT. Dodatkowo zorganizowane zostało doskonalenie zawodowe dla nauczycieli oraz zakupiono nowoczesne wyposażenie dydaktyczne dla przedmiotowych pracowni szkolnych.

Galeria zdjęć <<<

ug

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button