Powiat BocheńskiWiadomości

Pesel dla obywateli Ukrainy – Песель для громадян України

Rozpoczęło się wydawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego. Do wniosku należy dołączyć fotografię oraz złożyć odciski palców. Chętnych jest bardzo dużo, dlatego warto pamiętać, że nie obowiązuje rejonizacja. Tak więc wniosek o nadanie numeru pesel można składać w każdym urzędzie gminy, na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zamieszkania. Zachęcamy do sprawdzenia, w którym urzędzie gminy są najmniejsze kolejki.

Розпочато видачу номерів PESEL для громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого. До заяви необхідно додати фотографію та відбитки пальців. Охочих багато, тому варто пам’ятати, що зонування немає. Таким чином, заяву на отримання номера Pesel можна подати до будь-якої комунальної установи по всій країні, незалежно від місця проживання. Рекомендуємо перевірити, в якому офісі ґміни найменші черги.

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi. Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć. PESEL jest przydatny m.in. do:

korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
założenia konta w banku,
zapisania dziecka do szkoły,
korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców,
uprawnienie do legalnego wykonywania pracy na terenie,
uprawnienie do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

są obywatelką/obywatelem Ukrainy lub
są obywatelką/obywatelem Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
są członkiem najbliższej rodziny obywatelki/obywatela Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
są małżonkiem/małżonką obywatelki/obywatela Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Co należy przygotować?

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
Formularz można też dostać w dowolnym urzędzie gminy. Można też pobrać wniosek w rosyjskiej wersji językowej
Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość), jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie.
Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość. Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się na stronach/Більше інформації українською та польською мовами за адресою:

Отримай номер PESEL та довірений профіль – послуга для громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни
Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dane teleadresowe Urzędów Gmin na terenie Powiatu Bocheńskiego
Контактні дані ґмін у Бохнянському повіті
Urząd Miejski w Bochni
Ратуша в Бохні
ul. Kazimierza Wielkiego 2
32-700 Bochnia
tel.: 14 614 91 11, 14 614 91 13, 14 614 91 15

Komunikat Miasta Bochnia

Urząd Gminy w Bochni
Управа ґміни в Бохні
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia
tel.: 14 6901120

Komunikat Gminy Bochnia

Urząd Gminy Drwinia
Управа ґміни Дрвіня
32-709 Drwinia 57
tel.: 12 281 71 53

Strona internetowa gminy Drwinia

Urząd Gminy Lipnica Murowana
Управління ґміни Липниця Мурована
32-724 Lipnica Murowana 44
tel.: 14 6348558

Komunikat Gminy Lipnica Murowana

Gmina Łapanów
Управа ґміни Лапанів
32-740 Łapanów 34
tel.: 14/6848521, 14/6848531

Komunikat Gminy Łapanów

Urząd Gminy Rzezawa
Управа ґміни Жезава
ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
tel.: 14 648 48 10

Komunikat gminy Rzezawa

Miasto Nowy Wiśnicz
Місто Новий Віснич
Rynek 38
Nowy Wiśnicz
tel.: 14 6850921, 14 6850922, 14 6850941

Komunikat Miasta Nowy Wiśnicz

Gmina Trzciana
гміна Тшцяна
32-733 Trzciana 232
tel.: 14/6484427, 14/6484420.

Komunikat Gminy Trzciana

Gmina Żegocina
Гміна Жегочина
32-731 Żegocina 31
tel.: 14 6484524

Komunikat Gminy Żegocina

sp

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button