Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Powiat wsparł jednostki OSP / zdjęcia

54 tysiące złotych trafi w tym roku do 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego. Starosta Adam Korta wręczył druhom strażakom symboliczne czeki na zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla celów ochrony przeciwpożarowej.

Pilotażowy program dotyczący wsparcia finansowego jednostek OSP ruszył w 2009 roku i od tego czasu z budżetu powiatu bocheńskiego przeznaczyliśmy łącznie prawie 950 tysięcy złotych. O tym, jak ważne jest wsparcie strażaków, możemy się przekonać przy okazji klęsk żywiołowych. Ostatnia powódź która nawiedziła Ziemie Bocheńską pokazał, że bez jednostek OSP, nie jesteśmy w stanie funkcjonować – zaznacza starosta Adam Korta.

Tegoroczna dotacja trafi do OSP Stanisławice, Bogucice, Wola Drwińska, Kamionna, Żegocina, Łąkta Górna, Królówka, Okulice, Bratucice, Niedary, Damienice, Cerekiew, Muchówka, Łapanów, Rozdziele.

Strażacy zakupią m.in. ubrania specjalne, drabiny nasadkowe, hełmy bojowe, pompę głębinową czy radiostacje nasobne.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej daje możliwość jednostkom samorządu terytorialnego udzielania środków pieniężnych w formie dotacji na wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Jednostki OSP zwracają się z prośbą o udzielenie dotacji na zakup niezbędnego sprzętu. Wnioski te zostają przedstawione do zaopiniowania Komendantowi Powiatowemu PSP oraz Prezesowi ZOSP RP, po pozytywnej opinii zostają przedstawione Zarządowi i Radzie Powiatu.  Program dofinansowania ma na celu wzmocnienie potencjału bojowego jednostek OSP, zakup niezbędnego sprzętu znacznie usprawni pracę strażaków i poprawi ich bezpieczeństwo podczas wykonywania działań ratowniczych. Umowy na dofinansowania z poszczególnymi jednostkami podpisane zostaną w najbliższym czasie.


IB

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button