Powiat BocheńskiWiadomości

Starosta wręczył nauczycielom awanse zawodowe / zdjęcia

Pięciu nauczycieli kontraktowych ze szkół prowadzonych przez powiat bocheński uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W czasie krótkiej uroczystości Starosta wręczył również przedłużenie okresu powierzenia stanowiska dyrektorom „Mechanika” i „Ekonomika”.

W dniu 26 sierpnia  w obecności dyrektorów szkół i placówek oświatowych nauczyciele odebrali z rąk Adama Korty Starosty Bocheńskiego akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, potwierdzające formalnie podniesienie ich statusu zawodowego.

Przed odebraniem aktów mianowania, awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie według następującej roty:  „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Gratuluję Państwu świetnego przygotowania do egzaminu oraz awansu zawodowego, życząc z tego miejsca przede wszystkim wielkiej satysfakcji z pełnionych obowiązków nauczycieli i wychowawców młodzieży. Dziękuję Państwu za dotychczasowe zaangażowanie. O poziomie Państwa pracy świadczą wyniki matur i egzaminów zawodowych. Mamy bardzo zdolną młodzież, ale to Państwa codzienna praca przyczynia się do sukcesów i osiągnięć uczniów naszych szkół – mówił Adam Korta, starosta bocheński.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

Pani Magdalena Krawczyk – nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa II Liceum Ogólnokształcącym  im. Orła Białego w Bochni.

Pani Katarzyna Machowska – Koczur – nauczyciel zawodowych przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.

Pani Małgorzata Rzepecka – nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.

Pani Justyna Wszołek – nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego oraz zajęć kształtujących kreatywność w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.

Pani Monika Zagórska – Kunat – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze  w Zespole Szkół Nr 1  im. Stanisława Staszica w Bochni.

W czasie krótkiej uroczystości Starosta wręczył również przedłużenie okresu  powierzenia funkcji dyrektorom szkół powiatowych. Przez  najbliższy rok szkolny Zespołem Szkół Nr 1 w Bochni kieruje Pan Jan Balicki, a Zespołem Szkół Nr 3 w Bochni  Pan  Piotr Czekaj.

Nauczycielom i dyrektorom życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji ze swojej codziennej pracy.


IB

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Back to top button