Powiat Bocheński

Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza  wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą do wzięcia udziału w bezpłatnych  szkoleniach dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Szkolenia trwają przez cały rok a ich organizatorem są ośrodki adopcyjno opiekuńcze w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu. Szkolenie dla kandydatów jest również organizowane przez PCPR w Bochni a czas jego rozpoczęcia przewidziany jest na III kwartał 2020 roku.

Kandydaci do sprawowania funkcji rodziny zastępczej powinni spełniać następujące warunki:

dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, 

– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

– stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem,

– przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

– mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,

– nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Zgłaszać mogą się zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim jak i osoby samotne.

Osoby spełniające powyższe wymagania zachęcamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej osobiście lub telefonicznie – ul. Windakiewicza 9/5 (pokój nr 6) w godzinach: poniedziałek od 8.00-13.00, wtorek-piątek – 7.30-13.00 (tel. 14 611-97-42).

Nabór chętnych do udziału w szkoleniu organizowanym na terenie powiatu bocheńskiego został przedłużony do 30.04.2020 r.


sp

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button