Powiat BocheńskiWiadomości

Umowa na wybudowanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji podpisana!

Kilka dni temu podpisano umowę na wykonawstwo 21km kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Gminie Drwinia.

Urząd Gminy w Drwini informuje, iż kilka dni temu w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dokonanego w dniu 5 maja 2020 roku Spółka EkoDrwinia podpisała umowy dotyczące realizacją inwestycji pn. „Sanitacja Otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia“. Było to możliwe po dokonaniu i zaakceptowaniu zmian w umowie dotacyjnej z donatorem czyli NFOŚiGW w Warszawie.

W wyniku czego Przedmiotowe zadanie podzielono na dwa zadania:
1. Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Dziewin o długości około 11,84 km wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków, przyłączami kanalizacji sanitarnej a także budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziewin o przepustowości Qśr. = 500 m3/d. Łączna wartość umowy wynosi 22 842 561,67 zł brutto.
Wykonawcą zadania nr 1 jest: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

2. Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowościach Mikluszowice i Gawłówek o długości około 8,94 km wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków, przyłączami kanalizacji sanitarnej. Łączna wartość umowy wynosi 7 660 497,12 zł brutto. Wykonawcą zadania jest konsurcjom w składzie Lider: HYDROTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Michałówce oraz Partner: Inwestycje Liniowe INVEST – LINE Sp. z o.o. z siedzibą w Żurawicy.

Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj“.

Należy podkreślić, że przedmiotowe zadanie jest dotowane z Funduszu Spójności UE poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wsparte pożyczką przyznaną z tego samego źródła na sfinansowanie wkładu własnego. Planowany termin zakończenia projektu – IV kwartał 2021.


ug

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Back to top button