Materiały sponsorowanePowiat BocheńskiWiadomości

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach – strzał w dziesiątkę samorządu gminy Drwinia

W lipcu 2019 r. pierwsi beneficjenci Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach przekroczyli progi placówki. Zarówno podopieczni jak i kadra są bardzo dumni z nowej, pięknej siedziby, a przede wszystkim z efektów jakie przyniósł pierwszy rok funkcjonowania placówki.

Od pomysłu do realizacji

Proces tworzenia placówki to długotrwała operacja. Już w 2016 roku Jan Pająk wójt Gminy Drwinia wraz pracownikami podjęli starania, których efektem było uzyskanie na przełomie 2017 i 2018 r. dofinansowania unijnego na utworzenie placówki wspomagającej rodziny z Gminy Drwinia. W grudniu bieżącego roku minie dwa lata od momentu przyjęcia przez radę Gminy Drwinia uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Drwinia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach. Te działania zaowocowały powstaniem miejsca w którym rodziny z Gminy Drwinia znajdują pomoc, fachową opiekę i zainteresowanie ich sprawami.

Realizacja projektu rozpoczęła się od wykonania prac adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Niedarach przeznaczonego na siedzibę utworzonej w ramach projektu Placówki Wsparcia Dziennego. Aby obiekt mógł pełnić nową funkcje, został gruntownie zmodernizowany. W obiekcie zostało przeprowadzone szereg prac adaptacyjnych – nieczynny od kilkudziesięciu lat budynek gruntownie przebudowano i rozbudowano, a także odpowiednio wyposażono dla potrzeb funkcjonowania placówki. Stary budynek odzyskał dawny blask i nową funkcjonalność.

Wielkie wsparcie dla rodzin z Gminy Drwinia

Wsparciem Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej objętych w pierwszym roku działalności zostało około 100 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 r. z terenu Gminy Drwinia. Zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę opiekunów odbywają się codziennie przez 6 dni w tygodniu. Podopieczni odrabiają lekcje, uczą się pracy w grupie, uczestniczą w grach, zabawach, zajęciach specjalistycznych. Uczestnicy są podzieleni na trzy grupy wiekowe. Urządzane są wycieczki edukacyjne, kolonie letnie i obozy zimowe. W programie działania placówki w Niedarach podopieczni mają zapewnioną organizację czasu wolnego poprzez ich udział w różnych formach aktywności artystycznej, kulturalnej i turystycznej. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny, a uczestnicy mają zapewniony bezpłatny dojazd do placówki oraz ciepły posiłek
w trakcie zajęć.

– Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Niedarach miało na celu wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności zarówno w zakresie edukacji jak i rozwoju interpersonalnego. Dzięki utworzeniu Placówki uczestnicy będą mogli poszerzać swoje umiejętności i rozwijać zainteresowania. Rodzice natomiast skorzystają z pomocy i wskazówek zatrudnionych specjalistów To jednak przede wszystkim pomoc dla rodziny w opiece nad dzieckiem oraz w jego wychowaniu – mówi Jan Pająk wójt Gminy Drwinia.

Zgodnie z założeniami, dzieci i ich rodziny zakwalifikowane do projektu, uzyskają szerokie wsparcie, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji.

– Jest to miejsce nastawione na pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom. To placówka pomagająca w przezwyciężaniu ich trudności, poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, udział w różnych formach aktywności: artystycznej, kulturalnej, turystycznej czy organizacji wypoczynku w okresie wakacji i ferii zimowych. Dla każdego dziecka przekraczającego progi naszej placówki staramy się przygotować indywidualny plan wsparcia, dostosowany do jego predyspozycji. W zależności od potrzeb organizuje się zajęcia indywidualne np. korepetycje, spotkania z logopedą, terapeutą czy psychologiem – mówi kierownik placówki Jan Chojka.

Profesjonalnie i z zaangażowaniem

Placówka w Niedarach ma charakter opiekuńczo-specjalistyczny. W związku z tym poza standardowymi zajęciami dzieci i ich rodzice zostali także objęci indywidualnymi programami wsparcia specjalistów. Wsparcie oferowane przez placówkę obejmuje także objęcie dzieci opieką psychologów, logopedy, oligonofrenopedagoga, tyflopedagoga, socjoterapeuty do dyspozycji jest także psychiatra. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb organizowane są zajęcia pozwalające na rozwijanie m.in. umiejętności informatycznych, językowych, matematycznych, przedsiębiorczości, społecznych, obywatelskich czy uczenia się. Ważny element projektu to zajęcia bezpośrednio rozwijające zainteresowania dzieci.

– W ramach projektu realizujemy szerokie spektrum dodatkowych zajęć dla podopiecznych placówki w tym zaoferowaliśmy podopiecznym placówki aż 1000 godzin zajęć specjalistycznych instruktorskich poczynając od zajęć sportowych i plastycznych, teatralnych po taniec nowoczesny i klasyczny, robotykę czy też zajęcia survivalowe – dodaje koordynator projektu Rafał Hajduk.

W Gminie Drwinia do tej pory nie było takiej formy pomocy dla dzieci i młodzieży. Nowością jest także działalność pedagogów ulicy, którzy prowadzą dwie grupy podwórkowe w Niedarach i Dziewinie, gdzie realizowane są działania animacyjne i socjoterapeutyczne w czasie wolnym od nauki.

Na utworzenie i funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach Gmina Drwinia pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 typ C Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 2 626 736,00 zł co stanowiło aż 92,48 % kosztów całego projektu.

www.pwd.drwinia.pl


IB

PROJEKT NR RPMP.09.02.01-12-0366/17 WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

 

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Back to top button