Powiat BocheńskiWiadomości

Działania profilaktyczne bocheńskich policjantów na przejeździe kolejowo-drogowym w Rzezawie

Przejazdy kolejowo-drogowe to miejsca szczególnie niebezpiecznie dla każdego użytkownika dróg. Przejeżdżając przez przejazd należy zwracać uwagę na oznakowanie tych miejsc oraz pamiętać o zakazie wjeżdżania na przejazd w momencie, w którym opuszczanie zapór zostało rozpoczęte lub ich podnoszenie nie zostało zakończone.

Przejazd kolejowo-drogowy w miejscowości Rzezawa jest miejscem, w którym bardzo często dochodzi do łamania  zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kierujący pojazdami regularnie dopuszczają się wjazdu na przejazd w momencie rozpoczęcia zamykania się zapór, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Takie zachowanie powoduje duże prawdopodobieństwo doprowadzenia do zdarzenia w ruchu lądowym a co za tym idzie spowodowanie zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w pojeździe. Powyższe zachowania doprowadzają także do uszkodzenia rogatek kolejowych, które później nie działają prawidło, co stwarza kolejne niebezpieczeństwo. W związku z cyklicznie powtarzającymi się interwencjami w miejscowości Rzezawa, szczególny nadzór nad bezpieczeństwem w tym miejscu objął Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bochni.Głównym celem działań funkcjonariuszy bocheńskiej drogówki jest zwrócenie uwagi uczestnikom ruchu drogowego na niebezpieczeństwo wynikające z  nieprawidłowego przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych. W ramach zaplanowanej akcji profilaktycznej policjanci przypominają kierującym podstawowe zasady prawidłowego poruszania się w takich miejscach.
Zasady prawidłowego zachowania w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego reguluje Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym.
Art. 28. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.
3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.
4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.
5. Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.
Należy pamiętać, że drogi dojazdowe do przejazdów kolejowo-drogowych są oznakowane odpowiednio wcześnie, co ma przekazać informację uczestnikom ruchu o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności. Za niedostosowanie się obowiązku zakazu wjazdu na przejazd kolejowy pomimo, że opuszczanie rogatek zostało rozpoczęte lub ich podnoszenie nie zostało zakończone taryfikator przewiduje mandat w wysokości 300 zł. Taka sama grzywna grozi za omijanie zapór oraz unieruchomienie pojazdu na przejeździe kolejowym. Mandat karny w wysokości 250 zł obowiązuje za wyprzedzanie na przejeździe kolejowym. Prowadząc działania Bocheńska Policja będzie jednak uczulała uczestników ruchu, że stosowanie się do tych zasad, to czasami kwestia nie tylko otrzymania mandatu karnego ale przede wszystkim życia lub śmierci.


policja.gov.pl

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Back to top button