Powiat BocheńskiWiadomości

Cerekiew / W budynku opuszczonej szkoły powstanie środowiskowy dom samopomocy / zdjęcia

W piątek 14 maja 2021 r. w Cerekwi (Gmina Bochnia) miała miejsce konferencja prasowa związana z przyznanej dotacji w kwocie 1 921 107zł na utworzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Opuszczony od kilkunastu lat budynek dawnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego będzie znów tętnił życiem.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cerekwi będzie prowadzony przez Fundację Brata Alberta, której prezesem jest ksiądz Isakowicz-Zaleski. Rozmowy na temat uruchomienia ośrodka prowadzone były od wielu lat.

– Będą tutaj mogły znaleźć pomoc osoby borykające się z różnego rodzaju problemami. Środki na ten cel zostały uruchomione w ramach ustawy „Za życiem” – mówiła podczas spotkania poseł Józefa Szczurek-Żelazko.

Warto dostrzec duże zaangażowanie lokalnej społeczności. Rodzice z determinacją od wielu lat zabiegali o ponowne zagospodarowanie ośrodka.

Prowadzone w takich placówkach wsparcia dziennego zajęcia są niezwykle istotne zarówno dla uczestników, jak i ich rodzin. Podopieczni otrzymują lekcje zaradności i samodzielności, radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego, a także umiejętności społecznych. Co istotne, placówki prowadzą treningi zarówno w formie zajęć indywidualnych, jak i zespołowych. Rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zatem praktyczna i niezwykle ważna forma realizacji idei integracji społecznej.

Powiat Bocheński otrzymał prawie dwa miliony złotych na modernizację i adaptację budynku w Cerekwi na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Po 17 latach budynek przejdzie gruntowną rewitalizację i niebawem będzie służyć mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego. Planowany termin uruchomienia nowego ŚDS to grudzień 2021 roku.

– Z początkiem roku Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku na remont tego obiektu. Budynek w Cerekwi to obiekt z lat osiemdziesiątych, pełnił kiedyś funkcje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

W efekcie przeprowadzonych tam prac powstanie piękny i w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekt. W budynku zaprojektowano pomieszczenia do ogólnej terapii zajęciowej i pomieszczenia do indywidualnego poradnictwa. Zastosowane będą rozwiązania funkcjonalne umożliwiające prowadzenie zajęć – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

W ramach rewitalizacji powstanie miejsce postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością, pochylnie zlokalizowane przy wejściu głównym i od strony dziedzińca. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, zaprojektowano obustronne poręcze. Wszystkie ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne będą dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Środowiskowy Dom Samopomocy będzie przeznaczony dla 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przewlekle psychicznie chorych, z uwzględnieniem możliwości kierowania osób ze spectrum autyzmu oraz niepełnosprawnością sprzężoną nie umiejących funkcjonować samodzielnie.

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na remont, a w dalszej kolejności konkurs na prowadzenie ośrodka.

Projekt przebudowy budynku spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki społecznej – w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Środki finansowe w łącznej kwocie 1 921 107 zostały pozyskane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

IB / kh – powiatbochenski.pl / muw.pl

Fot. Maciej Mazur

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Back to top button