Powiat BocheńskiWiadomości

Powiat Bocheński w projekcie EKOMAŁOPOLSKI

12 lipca w Krakowie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt LIFE-IP EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu dla Energii i Klimatu dla Województwa Małopolskiego”, zaplanowany na lata 2021-2030. Wydarzenie otworzyła konferencja prasowa, podczas której wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz przybliżył najważniejsze cele projektu. To m.in. promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej oraz szeroko zakrojone działania na rzecz przeciwdziałania i adaptacji do skutków zmian klimatu. Powiat Bocheński jest partnerem tego projektu, a z ramienia powiatu w inauguracji wziął udział wicestarosta Ryszard Drożdżak.

Małopolska jest pierwszym województwem w Polsce, które przyjęło własną strategię klimatyczną. Jesteśmy także jednym regionem w Europie realizującym dwa zintegrowane projekty LIFE. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia staną się inspiracją dla innych regionów. Kilka lat temu wyznaczyliśmy kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, przyjmując prekursorskie uchwały antysmogowe. Teraz chcemy wyznaczyć kierunki działań w zakresie klimatu. Walka o lepszy klimat zaczyna się dziś! — mówił wicemarszałek Tomasz Urynowicz

Małopolska współpracuje w projekcie z dwudziestoma siedmioma partnerami z Polski i zagranicy. To przedstawiciele administracji krajowej, regionalnej i lokalnej, jak również uczelni wyższych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Powiat Bocheński znalazł się w tym zaszczytnym gronie.

Współpraca z samorządowcami jest podstawowym filarem projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA. W ramach działań stworzona została sieć powiatowych doradców ds. klimatu i środowiska. Ich pracę zainaugurowała symboliczna akcja #drzewadlaklimatu. Doradcy zabrali ze spotkania sadzonki dębów, które posadzą w swoich regionach.

Jak będzie wyglądać realizacja projektu z perspektywy Powiatu Bocheńskiego? Projekt przewidziany jest na 10 lat podzielony został na etapy. W pierwszym etapie zatrudniony zostanie powiatowy Ekodoradca, który będzie koordynował przygotowanie opinii eksperckich m.in. dot. możliwości wykonania instalacji OZE na obiektach czy potencjału OZE dla powiatu.

Opracujemy materiały edukacyjno – informacyjne, które będą dystrybułowane m.in. na spotkaniach „klimatycznych” dla mieszkańców , przedsiębiorców czy rolników. Przygotujemy kampanie promujące odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną czy działania adaptacyjne do zmian klimatu — wyjaśnia wicestarosta Ryszard Drożdżak

Zakupione zostaną także produkty wpływające na oszczędność energii dla szkół, w których przeprowadzone zostaną lekcje edukacyjne. Całkowita wartość projektu dla powiatu do ponad 1 milion złotych z czego 60 % pochodzi z Unii Europejskiej, 35% to wkład NFOŚiGW, a pozostała kwota to wkład powiatu bocheńskiego.


IB

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button