EdukacjaPowiat BocheńskiWiadomości
Trending

Przygotowania do nowego roku szkolnego

Starosta bocheński Adam Korta oraz wicestarosta Ryszard Drożdżak odbyli spotkanie on-line z dyrektorami szkół. Tematem rozmów były zagadnienia związane z przygotowaniem oferty kształcenia od 1 września 2022 roku w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.

Przygotowanie od 1 września 2022 roku oferty kształcenia dla tegorocznych absolwentów klas ósmych, ale również kształcenia absolwentów szkół branżowych I i II stopnia oraz zbudowanie oferty kształcenia zawodowego dla dorosłych w szkołach policealnych i w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych to jedno z zadań priorytetowych dla władz powiatu na najbliższy czas.

W roku ubiegłym, gdy pandemia dezorganizowała każdą dziedzinę byliśmy zmuszeni prezentować nasza ofertę kształcenia w formie elektronicznej, ale jak wynika z przeprowadzonego badania ankietowego uczniów klas pierwszych młodzież pozyskiwała informacje głównie ze stron internetowych szkół — mówi starosta Adam Korta.

Po czasie pandemii zdecydowano, że tradycyjna Giełda Zawodowa organizowana w od wielu lat, w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni odbędzie się w formie stacjonarnej. Termin giełdy jest ustalony na dwa dni 7-8 kwietnia br. Równocześnie w tym terminie większość bocheńskich szkół zamierza zaprezentować swoje szkoły poprzez zorganizowanie „Dni Otwartych”. Strony internetowe szkół będą informowały o zasadach i terminach rekrutacji oraz przedstawiały szczegółową ofertę kształcenia. Niezależnie od tego zostanie wydany Informator „Gdzie się uczyć w powiecie bocheńskim” który zostanie udostępniony absolwentom klas ósmych w formie papierowej i elektronicznej, a będzie zawierał pełną ofertę wszystkich szkół i placówek oświatowych.

Kształcenie zawodowe w powiecie bocheńskim obejmuje 25 zawodów w technikach i 15 zawodów na poziomie szkoły branżowej I stopnia. Najbardziej popularne zawody w technikum, biorąc pod uwagę liczbę uczniów kształcących się w tych zawodach to: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik budownictwa, technik ekonomista oraz technik elektryk i technik mechanik.

Po kilkuletniej przerwie wznowiono kształcenie dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji, przy dużym zaangażowaniu pracodawców firm chłodniczych z terenu powiatu bocheńskiego. Bardzo dużą popularnością cieszą się nowo uruchomione zawody technik mechatronik, technik programista, technik robót wykończeniowych w budownictwie i technik weterynarii. Natomiast w szkole branżowej I stopnia najpopularniejszym zawodem jest mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz, fryzjer, sprzedawca, elektryk i elektromechanik pojazdów samochodowych.

Dwuletnie Szkoły Branżowe II stopnia zostały wprowadzone do zreformowanego systemu oświaty, by zapewnić drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości, które będzie przepustką na studia wyższe. W ostatnich dwóch latach szkolnych nie dokonano do tych szkół naboru. Oferta kształcenia jest przygotowana również od 1 września br. w CKZiU w Łapanowie oraz w Bochni w powszechnie znanych pod nazwą „Budowlanka” i „Ekonomik”.

Ogólnie kształceniem zawodowym w powiecie jest objętych 2443 uczniów w technikach i 649 uczniów w szkołach branżowych I stopnia, łącznie 3092 uczniów, natomiast w liceach ogólnokształcących uczy się obecnie 1711 uczniów. Oferta liceów w ostatnich latach również poszerzyła się o nowe profile. W I Liceum Ogólnokształcącym został otworzony profil z zakresu cyberbezpieczenstwa, we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, natomiast w II Liceum Ogólnokształcącym profil mundurowy, społeczno-psychologiczny, a jest planowany profil z zakresu szeroko pojętego ratownictwa. Wszystkie nowo utworzone profile cieszę się dużą popularnością wśród młodzieży.

Odrębnym zagadnieniem jest kształcenie osób dorosłych, które jest realizowane głównie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, w kwalifikacjach: wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych; przygotowanie i wydawanie dań, cukiernik, montaż i obsługa maszyn i urządzeń oraz w szkole policealnej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. W Zespole Szkół Nr 3 w Bochni jest przygotowywana oferta w Policealnej Szkole Pracowników Służb Medycznych w zawodzie opiekun medyczny.

Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKZiU w Łapanowie, Zespole Szkół Nr 2 Zespole Szkół Nr 3 w Bochni są gotowe na przyjęcie kandydatów. Ponadto w Zespole Szkół nr 2 w Bochni, można zapisać się na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie technik robót wykończeniowych w budownictwie.

W czasie spotkania analizowano możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe dla wprowadzenia kształcenia w trybie pracy jednozmianowej. W tym celu w latach 2020-2021 dokonano szeregu działań inwestycyjno-remontowych i adaptacyjnych.

Pracujemy nad tym, aby młodzi mieszkańcy naszego powiatu mieli szeroką ofertę kształcenia i jak najlepsze warunki w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Dlatego analizujemy nowe możliwości i poszerzamy ofertę kształcenia w naszych szkołach. W ostatnim czasie trafnie odpowiedzieliśmy na zainteresowania młodzieży poprzez wprowadzone kształcenie w nowych zawodach i nowych profilach równocześnie odpowiadając na zmieniające się zapotrzebowania na rynku pracy wynikające z barometru zawodów w powiecie bocheńskim i województwie małopolskim. Już dzisiaj zapraszam naszą młodzież i ich rodziców na wydarzenia, które będą odbywały się w realu tj. Dni Otwarte i Giełdę Zawodową — mówi starosta Adam Korta.

SP

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Back to top button