Powiat BocheńskiWiadomości

Przy DPS powstało miejsce dedykowane podopiecznym przebywającym w izolacji

Z końcem 2020 r. ukończono prace adaptacyjne I piętra byłego budynku DPS w Bochni. W wyniku przeprowadzonych prac utworzono 30 miejsc czasowego pobytu, w których mieszkańcy i personel DPS w Bochni znajdą schronienie w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Powstanie tego miejsca znacznie poprawia bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników DPS . Już w chwili obecnej przebywa tam sześciu pensjonariuszy oddziału dla osób przewlekłe psychicznie chorych, którzy wrócili po przerwie świątecznej do ośrodka, będą tam przebywać około 7-10 dni. Co jest związane z ewentualnym zagrożeniem ponownego zarażenia wśród podopiecznych ośrodka – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Zakres rzeczowy zadania objął przeprowadzenie prac adaptacyjnych w budynku oraz wyposażenie w sprzęt niezbędny do funkcjonowania miejsca ewakuacji, sprzęt do walki z COVID19, środki ochrony indywidualnej, a także sprzęt niezbędny do zapewnienia komunikacji wewnętrznej w miejscu ewakuacji.

Prowadzone tam prace pochłonęły prawie 1,7 mln zł. – uzupełnia starosta Adam Korta.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 500 000,00 zł, które Powiat Bocheński pozyskał w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”, realizowanego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach IV modułu Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej realizowanego w projekcie „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Natomiast pozostałe 1,2 mln zł. to środki własne Powiatu Bocheńskiego.


IB

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Back to top button