Powiat BocheńskiWiadomości

Ponad cztery miliony dla gminy Drwinia z Rządowego Funduszu Polski Ład

25 października ogłoszono listę samorządowych inwestycji, które mają otrzymać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Do gminy Drwinia trafią prawie 4.3 miliona złotych.

Gmina Drwinia w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład złożyła trzy projekty, które dotyczyły pozyskania środków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatniania wody, remonty dróg oraz infrastruktury sportowo – kulturalnej. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4 245 750,00 zł na zadanie, dzięki któremu poprawi się stan infrastruktury drogowej i bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Projekt pod nazwą” Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Drwinia” będzie kosztował blisko 5 milionów złotych. 15 procent tej kwoty około 750 tysięcy złotych przekaże gmina. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drwinia”. Planuje się wykonanie inwestycji we wszystkich 13 miejscowościach Gminy Drwinia w miejscach największego zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. W ramach otrzymanych środków planowana jest także w systemie zaprojektuj i wybuduj zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo – rowerowych w pasie drogi DW 965.
Pierwszy nabór wniosków w ramach Program Inwestycji Strategicznych trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.

Gmina Drwinia złożyła trzy wnioski:

Zadanie I związane jest z rozbudową infrastruktury turystycznej oraz infrastruktury sportowej. Na projekt pod nazwą: „Kompleksowa poprawa infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej na terenie Gminy Drwinia” wnioskowano o 12.9 miliona złotych. Wartość całego zadania to 14.3 miliona złotych. Z tego 10 procent wkład własny gminy. Zakres rzeczowy inwestycji: 1. Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Bieńkowicach. 2. Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Mikluszowicach. 3. Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Ispini. 4. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Wyżycach. 5.Rozbudowa i przebudowa wraz z zakupem wyposażenia budynku kultury Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli. 6. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Niedary.
Zadanie II to rozbudowa drogowej infrastruktury technicznej. Projekt pod nazwą” Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Drwinia” będzie kosztował blisko 5 milionów złotych. 15 procent tej kwoty około 750 tysięcy złotych przekaże gmina. – Wnioskowano o dotację w kwocie blisko 4.3 miliona złotych . Zakres rzeczowy: 1.Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drwinia”. Planuje się wykonanie inwestycji we wszystkich 13 miejscowościach Gminy Drwinia w miejscach największego zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. 2. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo – rowerowych w pasie drogi DW 965.
Zadanie III – Infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Zapisano je jako: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego w Dolinie Wisły i Raby w Gminie Drwinia. Całość zadania ma kosztować aż 63,5 miliona złotych. Tu gmina wnioskowała o wsparcie finansowe w kwocie ponad 60 milionów złotych. Zakres rzeczowy zadania obejmował: 1.Budowa 65,8 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Dziewin, Mikluszowice, Gawłówek, Drwinia, Grobla, Trawniki, Ispina. 2.Budowa Zakładu Uzdatniania Wody wraz z ujęciem i magistralą wodociągową w Gawłówku (dł. ok 900 m). Inwestycja wykonywana w formule zaprojektuj i wybuduj.
Celem Programu Inwestycji Strategicznych jest wsparcie inwestycji samorządowych zwiększających produktywność, efektywność ekonomiczną oraz atrakcyjność inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego. Program Inwestycji Strategicznych dąży do pobudzenia aktywności inwestycyjnej jednostek samorządowych, co w dalszej kolejności przełoży się na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy, ale też poprawę warunków życia obywateli i zrównoważony rozwój w skali kraju. Kierujemy serdeczne podziękowania dla pana premiera Mateusza Morawieckiego, państwa posłów z regionu i wszystkich osób, które miały wpływ na to, iż wśród beneficjentów Programu Inwestycji Strategicznych znalazła się gmina Drwinia.

ug
Fot. Maciej Mazur

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Back to top button