Powiat BocheńskiWiadomości

165 tys. dla organizacji pozarządowych – ruszyły konkursy

Burmistrz Miasta Bochnia ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w 2021 roku w następujących dziedzinach:

  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • ochrona i promocja zdrowia;
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Oferty realizacji zadań w ramach powyższego konkursu należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32 – 700 Bochnia do dnia 26 stycznia 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Zasady i tryb konkursów oraz rodzaje poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji określają Regulaminy konkursów, będące załącznikami nr 1 do niniejszych zarządzeń.

Zarządzenie nr 1/20
Zarządzenie nr 2/20

Zarządzeniem Nr 3/21 z dnia 4 stycznia 2021 roku Burmistrz Miasta Bochnia ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków spoza budżetu Gminy Miasta Bochnia, służących realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz rozwoju aktywności wspólnot i społeczności lokalnych.

Nabór ofert w ramach powyższego konkursu ma charakter ciągły, oferty można składać do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do dnia 30 lipca 2021 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, (decyduje data wpływu do Urzędu).

Zasady i tryb konkursu oraz rodzaje poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji określa Regulamin konkursu, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

Zarządzenie nr 3/20

Wzór oferty o dofinansowanie został zamieszczony na stronie internetowej www.bochnia.eu w dziale Mieszkaniec w zakładce Organizacje pozarządowe/Dokumenty do pobrania.

Wzór oferty
Szczegółowych informacji w sprawie konkursów udziela:
Marek Maciuszek – pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Organizacji Pozarządowych,
Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 7,
tel. 014 614 91 82, e-mail: marek.maciuszek@um.bochnia.pl

bochnia.eu

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Sprawdź także
Close
Back to top button